Claes Arvidsson

Hej Stefan, det är Jens Stoltenberg

I oktober är det vaktombyte på posten som generalsekreterare i Nato. Med stor sannolikhet kommer efterträdaren till Anders Fogh Rasmussen att bli ledaren för det norska Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Stoltenberg tillhör partiadeln, har varit ordförande i ungdomsförbundet, minister, och statsminister.

Som person är Stoltenberg lätt att tycka om. Det är alltid en fördel. Som politiker brukar han beskrivas som konsensusorienterad. Kan också vara en nackdel. Att han även är förfaren i spel bakom kulisserna framgick i den strid som ändade med att Thorbjörn Jagland manövrerades bort som partiledare.

På sin CV har Stoltenberg en försvars- och säkerhetspolitik som har slagit vakt om relationen till USA men förstås också Nato. Han har erfarenhet av Ryssland, inte minst genom de mångåriga och till slut framgångsrika förhandlingarna om Barents hav.

Stoltenberg kommer att träda till i ett läge när den europeiska säkerhetsordning som växte fram efter det kalla krigets slut ligger i spillror. Han lär inte bli sysslolös.

Det här är ett samtal som han kan ha redan nu.

– Hej Stefan, Jens Stoltenberg här.

– Det var ett tag sedan. Du ska börja nytt jobb har jag hört.

– Ja, och du hoppas att få ett nytt. Och jag förstår det så väl; att harva i opposition är bara för trist. Men det är egentligen inte det som jag ringer för utan om Krimkrisen. Gotland, du vet…

– Jens, du ska veta att Gotland betyder mycket för oss socialdemokrater. Det är många partikamrater som har sommarhus där. Palme inledde traditionen med tal i Almedalen.

– Jag tänkte snarare på att vi har en militär och säkerhetspolitisk utveckling i Europa som kan sluta mycket illa om vi inte agerar rätt och resolut. Gotlands strategiska läge kan inte underskattas.

– Ja, det brukar Peter också säga. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att förstärka försvaret av Gotland.

– Stefan, jag vill inte vara oförskämd mot en god partikamrat men hittills har ni inte kommit med mer än skäll på regeringen Reinfeldt. Ni har inte gett besked om de miljarder som behövs för att få enveckasförsvaret på plats någon gång i framtiden. Ni vägrar att svara på frågan vad som ska hända efter en vecka. Nato är det enda existerande svaret. Medlemskap alltså.

– Du vet ju att partiet är kluvet när det gäller försvar och säkerhet.

– Jag vet att ni sliter med frågan men nu finns det risk för krig i Europa och med Baltikum som en brännpunkt. Det är allvar. Sverige kommer inte att kunna sitta på åskådarläktaren. Er Solidaritetsförklaring med utfästelser om hjälp är en sak. En annan är att när Nato ska bistå de baltiska staterna är Gotland en nyckel. Har du aldrig tänkt på att Putin kanske vrider om den först?

– Det är fortfarande Mona-doktrinen som råder. Socialdemokraterna kan inte under några som helst omständigheter acceptera ett svenskt Natomedlemskap.

– När du talade på försvarskonferensen i Sälen tog du upp tecknen på USA:s bristande vilja att vara ”vad som i folkmun kallas världspolis” och så frågade du vad som kommer att hända i ”det tomrum som USA eventuellt lämnar – kommer det att fyllas upp av krafter som värnar demokrati, frihet och mänskliga rättigheter?”

– Ja, det är en viktig fråga.

– Frågan är vad du tänker göra när vi nu ser den motsatta kraften breda ut sig i Europa. Vinner du valet kommer ansvaret för rikets säkerhet att vila på dina axlar. Tro mig, det kostar på att i efterhand sitta med facit för att inte ha sett till att beredskapen var tillräcklig.

– …

– Nu måste jag ringa Fredrik. Morrn.

Gästledare i Svenska Dagbladet 27/3 2014.