Claes Arvidsson

Ordförande i redaktionskommittén för tidskriften Vårt Försvar, 2013 – 2015.

Medlem av redaktionsrådet för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2013-2015.