Claes Arvidsson

Medlem i Norsk Faglitterær og Oversetterforening 2015.

Medlem av Oslo Militære Samfund 2014.

Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 2013.

Riddarkorset av Republiken Polens Förtjänstorden 2012.

Svensk högtidstalare vid 17 mai-firandet på Skansen 2011.

Öppnande av filmfestivalen Kinoteka 2011.