Claes Arvidsson

Archive
March, 2013 Monthly archive

I en FIIA Comment, från Finlands motsvarighet till UI, beskriver Charly Salonius-Pasternak hur allmänhetens bild av svensk försvars- och säkerhetspolitik har krackelerat (läs den här).

Korthuset har blivit synliggjort.

Salonius-Pasternak förutser att resultatet kan bli en svensk ansökan om medlemskap i Nato efter valet 2014.

Det återstår att se.

Opinionsbildning och fortsatt tryck i debatten är A och O för att rubba de två huvudaktörerna, betonghäckarna i M (som säger sig vara för medlemskap men inte lyfter ett finger för att uppnå det) och i S (som har ett starkt Natofobiskt inslag).

Rösta här.

 

Read More

Jag har tidigare skrivit om regeringens blågögda/rättsvhaveristiska/korkade (välj själv) inställning till de svenska afghanistantolkarna. Det är viktigt att Sveriges ansvar för deras öde inte glöms bort i det allmänna mediebruset, och glädjande att Försvarsmakten både inser riskerna för deras säkerhet och försöker göra något åt saken.

I en intervju i DN tar ÖB Sverker Göranson, som är åter på jobbet i Mazar-e-Sharif, upp saken igen. Han beskriver deras betydelse för den svenska insatsen:

”I en sådan miljö är tolken en helt vital del av insatsen. Vi lever i fullständig symbios i förbandet.”

Han slår fast att det finns ett hot mot dem och understryker att det ”måste finnas en grad av medmänsklighet”, men han ser också framåt:

”Ska vi kunna fungera och rekrytera i framtiden, oavsett vilket land det gäller, så måste tolkarna uppfatta att vi tar hand om dem.”

Men saken handlar om mer än medmänsklighet och framtida rekryteringsmöjligheter. Medan svenska soldater har kommit och gått har tolkarna varit med hela tiden. De sitter inne med kunskaper som rör både svensk militär och afghaner som svenskarna på olika sätt har arbetat med under insatsen. Båda typerna av information har högt värde för olika typer. Att överge tolkarna innebär att de riskerar att försättas i en svår utpressningssituation (information i utbyte mot pappas liv).

Att lämna tolkarna åt sitt öde innebär att riskera deras liv. Det borde vara nog för att regeringen ska kliva ur bunkern. Att inte göra det kan dessutom innebära fara för den svenska utbildningsstyrka som blir kvar 2014 och kan även bli ett hinder för möjligheterna att återuppbygga landet.

Det blir svårt nog ändå.

Med tanke på flyktingsituationen lär de svenska afghanistantolkarna inte heller få några problem med att hitta jobb i Sverige.

Read More

Trycket i försvarsdebatten ökar ytterligare när nu kampanjen En vecka till drar i gång:

Försvara Sverige

”EN VECKA TILL”

Det är numera bekant att Sveriges försvarsförmåga endast räcker i en vecka av ett begränsat mål.

I syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga planeras en försvarsinsamling.

Först bör svenska folket få säga sitt och du ombeds därför att hjälpa till med att utse en ytterligare plats eller mål för kampanjen:

Lotta Gröning
Kampanjgeneral för Försvara Sverige ”En vecka till”

Rösta här

Seminariet En vecka till som hölls i måndags kommer snart på Axess TV och senare som bok.

Read More

Försvarsberedningen ska i dag få en briefing om Nato. Jag skulle gärna vilja att beredningens ledamöter ställer följande fråga:

Vem ska hjälpa oss efter en vecka?

Uppenbarligen behövs fakta på bordet.

 På en fråga från TT tidigare i år svarade beredningens ordförande Cecilia Widegren (M):

”Sverige har genom EU-medlemskap och nordiskt samarbete kompletterande förmågor. Vi är inte ensamma. Det är viktigt att fånga in i bedömningen.”

Hur då frågar sig vän av rikets säkerhet? Hur ser förberedelserna ut? Hur ser utfästelserna ut? Hur ser förmågan ut?

Jag ser fram emot ett preciserat svar.

Men det lär inte komma något.

Bortom den nymoderata retoriken är ju det enkla svaret att det bara är ett medlemskap i Nato som kan få försvars- och säkerhetspolitiken att hänga ihop.

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) har för sin del pläderat för att beredningen förutsättningslöst ska närma sig försvars- och säkerhetspolitiken. I hans definition av förutsättningslös ingår inte att beredningen ska se på för- och nackdelar med ett Natomedlemskap. Skälet är att Socialdemokraterna oavsett slutsatserna skulle säga nej. Däremot har S inget emot det som den estniske utrikesministern beskrivit som ett svenskt de facto-medlemskap. Man kan till och med vara beredd att ompröva nejet till deltagande i Natos snabbinsatsstyrka.

Det S säger nej till är säkerhetsgaranti och övade förberedelser att ge och ta emot hjälp.

Två intellektuella härdsmältor =  svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Read More

E-tjensten, den norska motsvarigheten till Must, har presenterat sin öppna årsrapport, FOKUS 2013. Inom ramen för omvärldsanalysen tar man förstås även upp utvecklingen i Ryssland. Å ena sidan upprustning och liten vilja kompromissvilja när det gäller “det nära utlandet”, intressesfären. Å andra sidan blir Putinland mer auktoritärt samtidigt som missnöjet växer.

Och vad betyder det för Norge? En hel del att fundera över.

“Norge er en liten nabo til et stort land. Vi ser at at Russland opprettholder sin stormaktsambisjon, og det er særlig tre forhold
vi vil trekke frem: Russland er og vil være en energistormakt, i militær sammenheng og i strategisk sammenheng. I tillegg ønsker Russland
å være en regional stormakt. Det tredje forholdet er at Russland ønsker å bli tatt på alvor som utenrikspolitsk aktør”, konstaterade chefen för E-tjenesten generallöjtnant Kjell Grandhagen.

Inget vidare Kinderegg att önska sig.

Read More

När den norska kontingenten kom tillbaka från Afghanistan i höstas fick chefen för styrkan, generalmajor Moon, frågan om resultatet var värt insatsen i pengar och liv.

Svaret blev: Jag vet inte.

Och så betonade han att först om 10 -15 år får vi svaret.

Och det är väl så det är.

Lyssnade häromkvällen på en diskussion om Afghanistan anordnad av den Svenska Atlantkommittén.  Den norske diplomaten Kai Eide som var FN:s särskilda sändebud i Afghanistan åren 2008-2010 inledde. Eide har skrivit om sina erfarenheter i boken Høyt spill i Afghanistan, Cappelen Dam 2010.

Jag gick hem med samma känsla som före seminariet. Det är möjligt att peka på en positiv utveckling i vissa avseenden (t ex skolor, medier och internet) och i vissa delar av landet, men den politiska utvecklingen inför och efter presidentvalet 2014 ger föga anledning till framtidstro.

Under kriget i Afghanistan har det begåtts många misstag. Civilt och militärt. Det senaste misstaget var att trappa ned så snabbt och att sätta en deadline för tillbakadragandet av stridande trupp.

Det riskerar att bli ett dödligt misstag – som dessutom kan leda till att det som trots allt vunnits går förlorat i ett etniskt splittrat Afghanistan och det laddade regionala scenario med Pakistan i centrum som varit en del av hotbilden kryper närmare.

Det är redan dags att börja fundera på en plan B.

Read More

Såg att finländska Patria nu har börjat leverera pansarfordonet AMV till Försvarsmakten.

Är fortfarande avis på SvD:s biljournalist Jonas Fröberg som provkörde försvarets nya kärra i höstas.

***

Hör också surr om att det skulle vara kvalitetsproblem som ligger bakom leveranströgheten till Försvarsmakten vad gäller artillerisystemet Archer.

 

 

Read More

i den norska debatten.

När kommer den till Sverige?

Read More

I Norge pågår en debatt om det verkligen är rätt och riktigt att den Palestinska myndigheten visar antisemitisk propaganda-tv – och samtidigt får biståndspengar från Norge.

Varför då? Den frågan har ställts till den norska utrikesministern Espen Barth Eide och till biståndsministern Heikki Eidsvoll Holmås.

Samma fråga för svenskt vidkommande borde ställas till Carl Bildt och Gunilla Carlsson.

Read More

Den finländska säkerhetspolisen – på finlandssvenska Skypo och på
finska Supo – har kommit med sin årsberättelse för 2012. Den är
knappast alarmistisk. I den beskrivs dock risker knutna till terrorism
och radikal verksamhet, liksom problemet med industrispionage.
Intressant att man även lyfter fram politisk underrättelseverksamhet
riktad mot Finland i syfte att förutse och påverka landets politik.

Man varnar för illegalister, klassiska mullvadar som en och annan
kanske trodde hade passerat bäst-före-datum.

Man konstaterar samtidigt att intresset från främmande makt har
flyttats från finländsk inrikespolitik till säkerhets- och
EU-politiken. Av särskilt intresse för är att förutse och påverka
Finlands förhållande till Nato.

Särskilt gäller det frågan om medlemskap i Nato, kan man tänka sig.
Något enskilt land pekas inte ut men det behövs inte mycket fantasi
för att föreställa sig att Ryssland är på tapeten.

Och hur är det i Sverige?

Kan inte påminna mig att ha sett motsvarande om politisk
underrättelsetjänst med syfte att påverka säkerhets- och EU-politiken
i någon svensk rapport.

Läs årsberättelsen här

Read More