Claes Arvidsson

Nato frestar finska mullvadar

Den finländska säkerhetspolisen – på finlandssvenska Skypo och på
finska Supo – har kommit med sin årsberättelse för 2012. Den är
knappast alarmistisk. I den beskrivs dock risker knutna till terrorism
och radikal verksamhet, liksom problemet med industrispionage.
Intressant att man även lyfter fram politisk underrättelseverksamhet
riktad mot Finland i syfte att förutse och påverka landets politik.

Man varnar för illegalister, klassiska mullvadar som en och annan
kanske trodde hade passerat bäst-före-datum.

Man konstaterar samtidigt att intresset från främmande makt har
flyttats från finländsk inrikespolitik till säkerhets- och
EU-politiken. Av särskilt intresse för är att förutse och påverka
Finlands förhållande till Nato.

Särskilt gäller det frågan om medlemskap i Nato, kan man tänka sig.
Något enskilt land pekas inte ut men det behövs inte mycket fantasi
för att föreställa sig att Ryssland är på tapeten.

Och hur är det i Sverige?

Kan inte påminna mig att ha sett motsvarande om politisk
underrättelsetjänst med syfte att påverka säkerhets- och EU-politiken
i någon svensk rapport.

Läs årsberättelsen här