”Kampen mot fascismen angår oss alla. Stöd frihetskampen i Ukraina.” Affischer med det budskapet har dykt upp i Malmö. Undertecknare är Donbassföreningen, som på Facebook anknyter till Putinland med den gamla Sovjetsymbolen hammaren och skäran.

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att det är en del i den propagandakampanj som Ryssland bedriver för att sätta sin bild av kriget mot Ukraina som anti-fascism – och i en vidare ram ett hotfullt väst som är ute efter att ta moder Ryssland. Det sker i många kanaler – inte minst genom storsatsningen på det internationella tv-bolaget RT och det nya multimediaprojektet Sputnik.

Det ska se ut som äkta journalistisk vara, men fungerar som Kremls kolportörer och bekostas av Kreml. I Sputnik slogs det till exempel fast att Putin med innehållet i sitt tal till nationen bevisat att Ryssland inte söker konflikt med väst.