Claes Arvidsson

SVERIGE GER DUBBLA BUDSKAP

I mars var ett civilt flygplan mycket nära att krocka med ett ryskt militärflygplan som flög med avslagen transponder. Och nyligen var det dags igen när ett plan som hyrts in av SAS för en flight från Köpenhamn till Poznan fick avbryta sin stigning för att undvika risken för kollision med ryskt signalspaningsplan – som flög utan påslagna transpondrar.

En rad andra incidenter – med riskfyllt närgånget flygbeteende och anflygningar – faller in i bilden av hur Putinland projicerar makt i svenskt närområde.

Svaret från Stefan Löfven-regeringen på den senaste incidenten har varit olika. För olika för att det ska vara bra. Riktigt illa, faktiskt.

Försvarsminister Peter Hultqvist sade rakt ut att planet var ryskt och att det flög utan påslagna transpondrar beskrev han med orden: ”Det är allvarligt. Det är olämpligt. Det är direkt farligt”.

För att understryka allvaret meddelade försvarsministerns pressekreterare att händelsen var av sådan dignitet att även statsminister Löfven och utrikesminister Wallström hade underrättats. Kort sagt, kontexten var inte misstag utan rysk hotbild. Det som Högkvarteret beskriver som provokationer i senaste numret av Vårt Försvar.

Infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvar för transportfrågor gav uttryck för en mer lättsinnig attityd. Hon kunde inte se någon anledning att regera på att militära flygplan flyger utan transpondrar: ”Jag har hittills inte fått signaler om att det är ett omfattande problem, men vi får avvakta utredningarna om händelser under hösten och dra slutsatser av dem.”

Transportstyrelsen var dock oroade redan före den senaste incidenten och har beskrivit det som ett ”allvarligt problem”, men också slagit fast att det är ett ärende som ligger på UD:s bord.

På UD har fokus legat på den territoriella integriteten, det vill säga direkta kränkningar av det svenska luftrummet. Att Wallström häromdagen kallade upp den ryske ambassadören för protestmöte var därför en viktig signal. Inför UD-mötet uttryckte sig Wallström i samma ordalag som försvarsministern allvarligt, farligt och absolut olämpligt. Precis som det också ska vara: ett entydigt budskap.

Efter UD-mötet blev annat ljud i skällan. I tidningsintervjuer och i Aktuellt lyfte Wallström bort incidenten ur hotbildskontexten. Talade ett annat språk det som Hultqvist hade gjort. Wallström framhöll att det inte bara är Ryssland som flyger utan påslagna transpondrar och att det ”måste föras en diskussion om med de internationella organen och kanske också fundera över om man behöver bättre tekniska lösningar och överenskommelser om transpondrar”.

Som grädde på moset underströk Wallström att incidenten inte hade inneburit någon kränkning av svenskt territorium. Kort sagt, trots allvaret kör Wallström vidare i gamla UD-banor och tonar ned det inträffade på ett sätt som undergräver Hultqvists trovärdighet. Så kan vid inte ha det. Det är allvarligt. Det är olämpligt. Det är direkt farligt.

Det är krig i Europa och Östersjön kommer alltmer i strategiskt centrum. Försvarsministern och utrikesministern måste säga samma sak – och då inte det Wallström säger.

GÄSTLEDARE SVENSKA DAGBLADET 18/12 2014.