Claes Arvidsson

Det skramlar till hos Hultqvist

Kunskap är inte någon kvickfix utan något som byggs upp. Den kan också byggas ned.

Häromveckan skrev jag i artikeln Putin är inte som Postkodlotteriet om en liten men naggande dålig post i S+MP+V-budgeten.

Trots att utrikesminister Margot Wallström har uttryckt behov av mer kunskap om Ryssland skulle anslaget till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) minska från 172 miljoner 2014 till 169 miljoner 2015 och sedan successivt dras ned till 146 miljoner (i 2015 års priser). Småpengar i totalen men som riskerade att drabba den säkerhetspolitiska forskningen hårt.

En positiv konsekvens attS+MP+V-budgeten föll är att Alliansens vinnande budget inte innehåller några nedskärningsplaner för FOI.

Just nu är det inte bara osäkerheten i vårt närområde som ökat akut utan även den på den politiska hemmaplanen, men likväl borde polletten förhoppningsvis kunna ramla ned hos försvarsminister Peter Hultqvist. Förutsättningarna finns i alla fall.

Mindre bra är att Stockholms universitet nyligen lade ned den Slaviska institutionen. Visserligen finns Slavicum kvar inom ramen för en ny polyglott enhet, men den finns en rädsla för att en kunskaps- eller ska vi kulturmiljön inte kommer att sitta kvar i väggarna.

Och skulle man till äventyrs vilja läsa ukrainska – ett aktuellt land, typ – på ett svenskt universitet så får man åka utomlands.

Lucka 10 i ledarredaktionens julkalender, Svenska Dagbladet (ledarbloggen) 10/12 2014.