Claes Arvidsson

Korthuset har blivit synliggjort

I en FIIA Comment, från Finlands motsvarighet till UI, beskriver Charly Salonius-Pasternak hur allmänhetens bild av svensk försvars- och säkerhetspolitik har krackelerat (läs den här).

Korthuset har blivit synliggjort.

Salonius-Pasternak förutser att resultatet kan bli en svensk ansökan om medlemskap i Nato efter valet 2014.

Det återstår att se.

Opinionsbildning och fortsatt tryck i debatten är A och O för att rubba de två huvudaktörerna, betonghäckarna i M (som säger sig vara för medlemskap men inte lyfter ett finger för att uppnå det) och i S (som har ett starkt Natofobiskt inslag).

Rösta här.