Claes Arvidsson

Ryssland inget vidare Kinderegg

E-tjensten, den norska motsvarigheten till Must, har presenterat sin öppna årsrapport, FOKUS 2013. Inom ramen för omvärldsanalysen tar man förstås även upp utvecklingen i Ryssland. Å ena sidan upprustning och liten vilja kompromissvilja när det gäller “det nära utlandet”, intressesfären. Å andra sidan blir Putinland mer auktoritärt samtidigt som missnöjet växer.

Och vad betyder det för Norge? En hel del att fundera över.

“Norge er en liten nabo til et stort land. Vi ser at at Russland opprettholder sin stormaktsambisjon, og det er særlig tre forhold
vi vil trekke frem: Russland er og vil være en energistormakt, i militær sammenheng og i strategisk sammenheng. I tillegg ønsker Russland
å være en regional stormakt. Det tredje forholdet er at Russland ønsker å bli tatt på alvor som utenrikspolitsk aktør”, konstaterade chefen för E-tjenesten generallöjtnant Kjell Grandhagen.

Inget vidare Kinderegg att önska sig.