Claes Arvidsson

Söta bror – På spaning etter det svenske Oslo, Orkana förlag, Oslo 2020.

Olof Palme: Med verkligheten som fiende, 2:ra rev upplagan, Penna till papper bokförlag, Oslo 2019.

Att göra (S)verige storslaget igen, Briefing, Frivärld, Stockholm 11 juni 2019. Länk

Norge och EU – Är EES ett bättre alternativ än medlemskap, Briefing, Frivärld, Stockholm 16 maj 2019.

Länk

Söte bror – På spaning efter det svenska Oslo, Orkana Forlag, Oslo 2018.

“Elisabeth Svantesson: Minister för ett (val-)år”, i Moderat Kvinnokraft – Statsråd intervjuas om regeringsåren (red Maria Abrahamsson), Sällskapet för Moderata kvinnors historia, Stockholm 2017, s 101-114.

“Poruszamy się między skrajnościami”, samtalKatarzyna Tubylewicz bok Moraliści Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, s 97-110.

Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige, Penna Till Papper Bokförlag, Oslo 2017.

Från Högfors till Maramö, Politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige, Ekerlids förlag, Stockholm 2014, 200 s.

“Känsla och förnuft – opinioner om Nato” i Nato – För och emot (red Karlis Neretnieks), Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2014,  s 133-155.

“Drömmar om evig fred och kamrersanda” i En vecka till – Sveriges försvar och försvarsförmåga (red Kurt Almqvist & Lotta Gröning), Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 2013, s 71-80.

Enveckasförsvaret – och sen då?, Folk och försvar 2013.

Försvaret i medierna, Timbro Medieinstitut 2010.

Olof Palme – Med verkligheten som fiende, Timbro, Stockholm 2007, 579 s.

Gäst hos verkligheten, Näringslivets medieinstitut, Stockholm 2001.

Ett annat land – Sverige och det långa sjuttiotalet, Timbro 1999, 373 s.

När boten blir värre än soten, Timbro, Stockholm 1999, 25 s.

Farväl till neutraliteten (red), Ekerlids 1998, 143 s.

Parti i rörelse – socialdemokratin och politikens nya villkor, Bertil
Ohlin-institutet, Stockholm 1998, 21 s.

Demokratins utmaning – Politikens gränser och det civila samhällets
möjligheter (red), Ekerlids, Stockholm 1996, 158 s.

Sverige och det nya Europa (red), Ekerlids, Stockholm 1995, 128 s.

Ännu en tredje väg?: Sverige och IGC-96, Timbro, Stockholm 1995, 25 s.

Annerledeslandet? Norges EU-omröstning och utanförskapets konsekvn, Stockholm 1995, 17 s.

Festung Europa? – EU och reformländerna i öst, Näringslivets EU-fakta, Stockholm 1994, 17 s.

Demokrati eller diktatur i Ryssland, Timbro, Stockholm 1993, 27 s.

Marknad och demokrati i Ryssland, Timbro, Stockholm 1993, 18 s.

Misslyckandets mekanismer: Den administrativa kulturen och perestrojkans fall, Institutionen för östeuropastudier, Arbetsrapporter 13, Uppsala 1992, 24 s.

Frihetens dilemma: Det post-kommunistiska Europas möte med framtiden, Timbro, Stockholm 1991, 13 s.

Transitionsprocessen i östra Europa – Problem och frågeställningar,
Inst för östeuropastudier 1991.

Flykten från planen – Ekonomisk liberalisering och avreglering i
Östeuropa, Timbro 1990, 35 s.

Fackföreningarna och reformpolitiken i Sovjetunionen och Östeuropa, Institutet för framtidsstudier, Stockholm 1990, 75 s.

Den sovjetiska utmaningen – Reformer och politik under Gorbatjov (red
med A Fogelklou), Norstedts 1988, 280 s.

Öststatsforskning i Sverige 1950-1983, Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm 1984, 100 s.

Öststatsstudier – Teori och metod (red), Liber 1983, 116.

Integration och centralisering: Aspekter på fackligt handlande i Sovjetunionen 1917-77, Bidrag till Öststatsforskningen, nr 1 1981, 134 s.