Claes Arvidsson

“Elisabeth Svantesson: Minister för ett (val-)år”, i Moderat Kvinnokraft – Statsråd intervjuas om regeringsåren (red Maria Abrahamsson), Sällskapet för Moderata kvinnors historia, Stockholm 2017, s 101-114.

“Poruszamy się między skrajnościami” i Katarzyna Tubylewicz bok Moraliści Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, s 97-110.

Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige, Penna Till Papper Bokförlag 2017.

Från Högfors till Maramö, Politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige, Ekerlids förlag, Stockholm 2014, 200 s.

“Känsla och förnuft – opinioner om Nato” i Nato – För och emot (red Karlis Neretnieks), Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2014,  s 133-155.

“Drömmar om evig fred och kamrersanda” i En vecka till – Sveriges försvar och försvarsförmåga (red Kurt Almqvist & Lotta Gröning), Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 2013, s 71-80.

Enveckasförsvaret – och sen då?, Folk och försvar 2013.

Försvaret i medierna, Timbro Medieinstitut 2010.

Olof Palme – Med verkligheten som fiende, Timbro 2007, 579 s.
(Läs ett utdrag ur boken om Palme)

Gäst hos verkligheten, Näringslivets medieinstitut 2001.

Ett annat land – Sverige och det långa sjuttiotalet, Timbro 1999, 373 s.

Farväl till neutraliteten (red), Ekerlids 1998, 143 s.

Parti i rörelse – socialdemokratin och politikens nya villkor, Bertil
Ohlin-institutet 1998, 173 s.

Demokratins utmaning – Politikens gränser och det civila samhällets
möjligheter (red), Ekerlids 1996, 158 s.

Sverige och det nya Europa (red), Ekerlids 1995, 128 s.

Festung Europa? – EU och reformländerna i öst, Näringslivets Ekonomifakta, 1994.

Demokrati eller diktatur i Ryssland, Timbro 1993.

Transitionsprocessen i östra Europa – Problem och frågeställningar,
Inst för östeuropastudier 1991.

Flykten från planen – Ekonomisk liberalisering och avreglering i
Östeuropa, Timbro 1990.

Den sovjetiska utmaningen – Reformer och politik under Gorbatjov (red
med A Fogelklou), Norstedts 1988, 280 s.

Öststatsstudier – Teori och metod (red), Liber 1983, 116.