Claes Arvidsson

Positiva effekter av registrering av romer. Verkligen?

För några år sedan bråkade jag i bladet med Forum för levande historia. Rena fakta fel, som exv påståenden om polska koncentrationsläger under 2:ra VK var en del i min kritik. En annan handlade om oviljan att tala klarspråk om kommunismens brott mot mänskligheten (i stället valde man formuleringen “kommunistiska regimers brott…”). Forums vänsterpoäng var att den kommunistiska ideologin inte spelade någon roll, d v s Lenin och Stalin hade egentligen lika gärna kunnat vara folkpartister. Tror inte det.

Länk till SvD:s arkiv

Detta har blivit bättre och verksamheten har  upp.

Men uppenbarligen behöver Forum för levande historia fortfarande sättas under lupp.

I en artikel på myndighetens hemsida om Registrering av romer i Sverige dyker det plötsligt upp en skrivning om dess positiva aspekter på 1970-talet.

”Precis som tvångssteriliseringarna fortgick ända in på 70-talet så användes registeruppgifterna av myndigheterna minst lika länge. När en romfamilj sökte bostad, arbete eller vård kunde tjänstemännen kolla av i z-registret och med hjälp av det bedöma vilken samhällsinsats som kunde vara motiverad. Många romer och resande är f ö övertygade om att det finns etniska register än idag.

Enskilda befattningshavare skrev också in egna noteringar i registren. Det finns positiva värderingar bland anteckningarna. Ett registerblad över zigenaren Z 371 beskriver personen som ”intelligent” och ”med förmåga att sköta sina barn på ett föredömligt sätt”.

Men det finns många andras personakter där värderingarna är mindre smickrande. Några har fått stämpeln: ”slug”, ”spritar ganska mycket”, ”våldsbenägen”, ”lat” och liknande.

Det ska inte uteslutas att z-registren i en del fall fick positiva effekter.”

”Positiva effekter.  Verkligen?  Gäller det kanske också Skånepolisens registerverksamhet?

Myndigheten Forum för levande historia är skyldig en förklaring av sitt försvar för registrering av romer.