Claes Arvidsson

Bistånd till antisemitism

I Norge pågår en debatt om det verkligen är rätt och riktigt att den Palestinska myndigheten visar antisemitisk propaganda-tv – och samtidigt får biståndspengar från Norge.

Varför då? Den frågan har ställts till den norska utrikesministern Espen Barth Eide och till biståndsministern Heikki Eidsvoll Holmås.

Samma fråga för svenskt vidkommande borde ställas till Carl Bildt och Gunilla Carlsson.