Claes Arvidsson

Det finns mer att tala om än Omar Mustafa

Det har med rätta stormat kring valet av Omar Mustafa till den socialdemokratiska partistyrelsen. Och man kan bli mörkrädd för mindre efter att i gårdagens Studio 1 ha lyssnat till den överslätande relativisering som Peter Weiderud – ordföranden i Socialdemokrater för Tro och Rättvisa – ger uttryck för.

Men det finns mycket att tala om.

I Norge pågår det –sedan NRK tagit upp saken – en intensiv debatt om hur biståndsmedel som går till den Palestinska myndigheten omsätts i antisemitism.

Länk.

Den debatten har också kommit att handla om att biståndsmedel används av den Palestinska myndigheten för att betala lön till terrorister som sitter fängslade i Israel – och inte som hävdats bara socialbidrag till deras familjer.

Länk här och här.

Det borde vara självklart att dessa frågor också ställdes i Sverige – till Carl Bildt och Gunilla Carlsson.

Svenskt bistånd för sprida antisemitism?

Svenskt bistånd för att betala terroristlön?