Claes Arvidsson

Tyvärr fortfarande studs i madrassdebatten

Sommaren 2012 drog jag i gång det som kom att bli ”madrassdebatten”på Svenska Dagbladets ledarsida. Bakgrunden var att Livgardets ledning beslöt att stänga möjligheten för soldaterna att bo på logement (ja, det betalade en tusing i månaden för att inhysas på enklaste sätt) – samtidigt som tillgången på alternativt civilt boende var som den är i Stockholmsområdet och särskilt med en låginkomsttagarinkomst.

Debatten var avslöjande. Dålig planering inför övergången till ett nytt personalförsörjningssystem (hade inte tänkt på det) , attityden att i yrkesförsvaret är jobbet som vilket som helst och civila arbetsgivare tar inte hand om de anställdas bostadsproblem, attityden att logementsförläggning skapar en osund förbandsanda (Ramboargumentet) och inslag av att vilja tysta debatten (chefen vet bäst).

Inte minst blev det tydligt att bostadsfrågan var – och är – en viktig aspekt när det gäller att få rekryterade (som Försvarsmakten gärna skryter upp) att stanna kvar efter den grundläggande utbildningen (vilket Enström och Widegren talar tyst om).

På Livgardet lärde man sig i alla fall av madrassdebatten. Där är det sedan i våras möjligt för soldaterna att bo på logement – och nu utan hyra. Det är en nödlösning på kombinationen låg lön och bostadsbrist i Kungsängen och Bro.

På C Amf1 i Berga är det tyvärr fortfarande studs i madrassdebatten. Ledningen har fattat beslut om att GSS/K-soldater som inte är under provanställning ska lämna sitt enkla boende i Vesta och Vega per sista augusti. In ska i stället en ny kull som ska genomgå grundläggande utbildning (GMU).

Fortifikationsverket (som ja, sorterar under socialdepartementet) expedierade beslutet under sommarsemestern. Fiffigt nog skickade man information till de berördas militära adresser…

Ett par veckor före avhysningen var det någon som tänkte, varefter mejl skickas ut på de privata adresserna.

Det är utmärkt att Stiftelsen MHS-bostaden har i uppdrag att förmedla 70 nybyggda lägenheter till GSS i Haninge. Men det rår inte. Utan ett trettiotal GSS/K står utan bostad på grund av hyresnivå och utbud.

Det blir intressant att se hur många som slutar i förtid. Och dyrt för skattebetalarna att investera i utbildning som sedan inte används.

Att Försvarsmakten varslat om kommande avsked av fast anställda soldater (GSS/K) om Moderaterna gör allvar av kravet på en halv miljard mindre till personal, är förstås inte heller något som gör man vill stanna kvar – eller blir särskilt sugen på att söka sig till försvaret.

Men det förstås, ju flera som slutar frivilligt desto färre behöver ÖB avskeda.