Claes Arvidsson

Du kan själv välja att spela roll

Mörkret i världen har fallit, och ljuset kan inte ens skymtas i fjärran. Det är lätt att nedslås av tanken på att: ”The good old days are gone and they won´t return”.

Att mentalt fastna i det perspektivet riskerar att smitta över i depression och defaitism – att det är som det är och att vad vi gör eller avstår från att göra inte spelar någon roll. Men alla spelar roll. Och världen vimlar av människor som gör just det. Och gör det mest fantastiska saker. Ljuspunkter. Hopp.

Varje nummer av tidskriften The Economist avslutas med en nekrolog (skriven i den öppenhjärtiga brittiska traditionen). Många är minnesanteckningar om goda eller onda politiker på världsscenen. Eller andra kändisar. Ibland blir runan en påminnelse om människor man glömt eller, för den delen, händelser man helst vill glömma.

Nekrologerna handlar om död men fångar livet. Lär om livet.

De ger även möjlighet att möta människor som de flesta sannolikt aldrig har hört talas om. Det är inte heller så viktigt. Det viktiga är mötet med empati, mod, uppfinningsrikedom och skaparkraft. Eller excentricitet. Som grundaren av Dangerous Sports Club och tillika den som uppfann bungy jump. Förstås iförd jacket och top hat.

Ibland handlar nekrologerna om den ”rikedom” som finns bakom till synes helt vanliga liv.

Franz Mohr avled i mars 2023. Han blev 94 år. Under 24 år var han chefpianostämmare hos Steinway & Sons och var ”den som gjorde storartade konserter möjliga”. Stämde för storheter som Rubinstein, Gould och Horowitz. Följde dem på turnéer. Stämde. Allt för att flygeln skulle ha just deras egen stämma.

Sjukdom hade satt punkt för Mohrs dröm om att bli violinist. I stället blev hans yrkesbana alltså den mindre glamorösa pianostämmarens. Icke desto mindre lever hans verk kvar i flygelklangen från de inspelningar som gjordes. Syns inte men hörs.

Det är lätt att låta sig överväldigas men det går också att ha tilltro. Och välja att själv spela roll.

Ledare i Svenska Dagbladet 10 dec 2023.