Claes Arvidsson

En beredning strör aska i håret

Budskapet från Putinland har nått fram till Försvarsberedningen. I förra årets omvärldsrapport Vägval i en globaliserad värld slog beredningen fast att osäkerheten har ökat. I Vägval för Sverige genomsyras analysen av självkritik på ett sätt som för tanken till att strö aska i håret. Den gamla symbolen för ånger och bättring.

Efter hård mangling råder det samförstånd mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna både om läget och vad Sverige bör göra. Och samförstånd är bra när innehållet är bra. Länge såg det ut som att beredningen skulle bli eniga på IG-nivå, men S och M har i sista stund visat prov på osedvanligt politiskt mod.

Det finns all anledning att en dag som denna känna sig stolt över svenska politiker.

Vägval för Sverige säger man som det är. Tanken på evig fred var i grunden feltänkt och därmed var det lika fel att bygga försvaret på den premissen. Slutsatserna kommer att skaka om på många håll, men ingen som läser rapporten behöver tveka om att läget är mycket allvarligt. Det pågår krig i Europa och den europeiska säkerhetsordningen ligger i spillror.

Nu handlar det om att stämma i ån.

Försvaret ska ha det nationella försvaret som huvuduppgift, utan att för den skull sätta punkt för deltagande i internationella insatser.

Beredningen sluter upp bakom den plan för framtida materielanskaffning som regeringen nyligen presenterade. Men man är inte nöjd. Visserligen skrivs historia med ökade anslag men tillskottet är inte i nivå med vad ÖB eller för delen Riksrevisionen anser krävs för att förverkliga 2009: års modell för försvaret. Det sätts även ett stort frågetecken i kanten för om delar av den modellen är överspelad. Försvarets numerär måste till exempel växa.

Man påpekar dessutom inlindat men syrligt att försvarsförmågan, som en följd av personalnedskärningar och brist på övning, snarare går ned i närtid. Det vill man ändra på.

Försvarsberedningen gör en realistisk analys av åren framöver. Det tar inte slut med att Putinland på ett eller annat sätt tar kontroll över södra och östra delarna av Ukraina. Press och maktprojicering mot Väst förväntas att tillta med hjälp av ett brett spektrum av medel, varav de militära bara är en del. Och det handlar inte bara om Baltikum.

Samtidigt ökar Rysslands militära förmåga markant.

Vid sidan av att stärka vår egen försvarsförmåga vill Försvarsberedningen att Sverige tillsammans med Finland tar steget från att vara första klassens partnerländer till att bli fullvärdiga medlemmar av försvarsalliansen Nato. Man betonar helt riktigt att Nato är den enda garanten för fred och säkerhet i Europa, men också att Sverige som medlem skulle visa att vi vill tillhöra och stärka den värdegemenskap som också vårt samhällsskick bygger på.

Klockan 11 i dag avtäcks Försvarsberedningens rapport. Först då kan det verkliga betyget sättas på politikernas insikt om lägets allvar och vad rikets säkerhet kräver. Någon som vågar hoppas att den påminner om texten ovan?

Gästledare Svenska Dagbladet 15/5 2014.