Claes Arvidsson

MP GÖR AVTRYCK I SÄKERHETSPOLITIKEN

Det är krig i Europa men i Sverige trögar försvars- och säkerhetspolitiken. I ärlighetens namn ska det sägas att det inte gäller alla delar i den hotbild som ryms i det rådande så kallade utvidgade säkerhetsbegreppet. Det är samlingsbeteckningen på det mesta och en grön favorit (eftersom det minskar betydelsen av det militära försvaret).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också länge varit kritisk mot att rikspolitikerna inte brytt sig om halk- och fallolyckor. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ska nu tillsätta en kommission.

Kort sagt, ett fall framåt för Romson och Fridolin.

Det är många trådar att dra i för att få en bättre försvars- och säkerhetspolitik. En är att göra en distinktion mellan safety och security. Fallolyckor (safety) är nog så viktiga att förebygga men det ska inte stuvas i hop med ubåtsjakt eller cyberskydd.