Claes Arvidsson

Folk (nästan) utan försvar

 I dag inleds Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Nästan alla partiledarna är på plats, liksom försvarsministern, försvarspolitiker och ÖB. Förr året gjorde Sverker Göranson i en intervju i SvD det inspel som gav hetta till rikskonferensen. Enveckasförsvaret blev i all sin enkla begriplighet en vändpunkt i debatten inför det kommande försvarsbeslutet.

I år kommer motsvarande bidrag till politikerna i Sälen – om än bara indirekt – från Norges försvarsminister, Høyres Ine Eriksen Søreide. Ett budskap är att nordiskt försvarssamarbete är ett trevligt inslag som kan göra en del nytta, men när det verkligen gäller får den politiska nordismen vika för det nationella intresset.

För några veckor sedan gav Søreide en handfast bekräftelse på att det nordiska försvarssamarbetet kommer långt ned på prioriteringslistan. Man vill inte längre ha artillerisystemet Archer och lämnar därmed det projekt som varit show-case för det nordiska försvarssamarbetet. Bråket kring den gemensamma upphandlingen av tunga lastbilar är ett annat färskt exempel.

Efter den smällen blir det väl genomskinligt att i Sälen lyfta fram det nordiska försvarssamarbetet som ett slags hembygdsalternativ till Natomedlemskap. Försvarsmakten var för sin del också väldigt tydlig i sin perspektivplan att Sveriges beroende av Nato ökar – både i fråga om interoperabilitet och förmåga. Även så Försvarsberedningen i sin omvärldsbeskrivning.

Ett annat indirekt inspel av den norska försvarsministern handlar om det förhållningssätt till försvaret som politikområde, som hon bland annat slog fast i ett linjetal för några dagar sedan.

• Søreide vill ha större öppenhet och i det ligger också att ge en ärlig bild av hur det verkligen står till med det norska försvaret. Hon ska lyssna till kritiker.

• Søreide vill bryta med en politik som har inneburit att Norge blivit nettoimportör av säkerhet. Hon betonar att Norge har ett ansvar i förhållande till sina allierade.

Søreide konstaterar att det inte finns något konkret och direkt militärt hot mot Norge. Däremot varnar hon för en framväxande riskbild som både är knuten till kort eller icke-existerande förvarningstid, och mer traditionella militära utmaningars återkomst. Samtidigt ökar faran för stormaktsrivalitet.

I Sälen har Fredrik Reinfeldt som förste talare i dag möjlighet att överraska genom att följa i Søreides spår och säga som det är. Att systemkollaps och militärt vakuum är begrepp som häftar vid diskussion om det svenska försvaret är en indikation på hur illa ställt det är. Så kan det inte fortsätta.

 Gästledare i Svenska Dagbladet 12/1 2014.